Εισφορές

2

- Η εισφορά μέλους για τον Κλάδο Εφάπαξ είναι τριμηνιαία και ορίζεται ως σταθερό ποσό με κατώτερο όριο τα εξήντα ευρώ (60 €) και ανώτερο όριο τα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500 €). Οι εισφορές καθίστανται απαιτητές κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τριμήνου, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο ειδοποιητήριο πληρωμής (ιδιαίτερα για το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο κάθε έτους για φορολογικούς λόγους).

- Η εισφορά μέλους που είναι εγγεγραμμένο και στον κλάδο Αλληλοβοήθειας ανέρχεται σε πενήντα ευρώ (50 €) ετησίως και καθίσταται απαιτητή μαζί με τις εισφορές Κλάδου Εφάπαξ του πρώτου ημερολογιακού τριμήνου κάθε έτους, ή του πρώτου τριμήνου εγγραφής του ασφαλισμένου στο ταμείο.
Με την υπ' αριθμ. 125/12-12-2014 συνεδρίαση Δ.Σ. και την σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, εγκρίνεται η αύξηση των εισφορών του Κλάδου Εφάπαξ κατά 30 ευρώ για την επόμενη 20ετία 2015-2034 και 20 ευρώ για την επόμενη 30ετία, για την ενίσχυση των Ι.Κ. του Ε.Τ.Α.Ο., με αντίστοιχη μείωση του ποσού εισφοράς του Κλάδου Αλληλοβοήθειας.

-  Κάθε νέο μέλος πληρώνει δικαίωμα εγγραφής ποσού είκοσι ευρώ (20 €) Εφάπαξ μαζί με την πρώτη εισφορά του.

- Σε περίπτωση που κάποιο μέλος καταβάλει υπερβάλλον ποσό πέραν της απαίτησης ασφαλιστικών εισφορών του ταμείου, το ποσό αυτό παραμένει στο Ταμείο προς συμψηφισμό με μελλοντικές εισφορές ή επιστρέφεται στον ασφαλισμένο κατόπιν αιτήματός του.

Το ποσό εισφοράς του Κλάδου Εφάπαξ ορίζεται με την αίτηση εγγραφής του μέλους στο Ταμείο. Κάθε μέλος διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει το ύψος της εισφοράς του Κλάδου Εφάπαξ μία φορά το έτος. Συγκεκριμένα, το μέλος θα πρέπει να ζητήσει εγγράφως τη μεταβολή της εισφοράς του από τη 10η Σεπτεμβρίου έως και την 25η Νοεμβρίου εκάστου έτους. Η μεταβολή ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

Κατεβάστε εδώ το έντυπο μεταβολής εισφοράς.

Οι ασφαλιστικές εισφορές μπορούν να εξοφληθούν:
1. Με πάγια εντολή (μέσω ΔΙΑΣ)
2. Με εντολή πληρωμής (μέσω ΔΙΑΣ με web banking ή κατάθεση στην τράπεζα)
Και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιείται ο μοναδικός δεκαπενταψήφιος κωδικός που αναγράφεται στην ειδοποίηση πληρωμής. Αναλυτικές οδηγίες για τους τρόπους πληρωμής και το δίκτυο συνεργαζόμενων τραπεζών θα βρείτε στην πίσω όψη της ειδοποίησης.

banks table

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Καταστατικού, η μη καταβολή στον Κλάδο Εφάπαξ του Ταμείου της τριμηνιαίας εισφοράς εντός του τριμήνου στο οποίο αντιστοιχεί δύναται να υφίσταται κατ’ εξαίρεση και μόνο εάν ο ασφαλισμένος υποβάλλει σχετική αίτηση (κατεβάστε εδώ το έντυπο) στην οποία να αναφέρεται με σαφή τρόπο ο λόγος της αδυναμίας καταβολής αυτής λόγω ασθένειας, ανικανότητας για εργασία ή ανεργίας του ασφαλισμένου.

Το αίτημα του ασφαλισμένου για αναστολή της καταβολής τριμηνιαίας εισφοράς θα άρχεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και δεν θα μπορεί να υπερβεί το διάστημα του ενός έτους. Επίσης η άσκηση του δικαιώματος αυτού θα έχει ως συνέπεια την μη πίστωση του ατομικού συνταξιοδοτικού λογαριασμού του ασφαλισμένου με πρόσθετα μερίδια κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Καταστατικού.

Περιοχή μελών

meli

Αίτηση εγγραφής

aitisi

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση :
Μητροπόλεως 12-14, 105 63 Αθήνα

Γραμματεία :
210 52 31 014
213 21 41 831
213 21 41 834

FAX :
213 21 41 822

Email:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Γραφτείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε πρώτοι τις ενημερώσεις του ταμείου.
Εγγραφή