Αρχική Σελίδα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
 

ΤΡΟΠΟΠ/ΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Ο.) - Ν.Π.Ι.Δ.

Το Ε.Τ.Α.Ο. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που ελήφθη το Δεκέμβριο του 2003.

Ενημερωτικό φυλλάδιο 

Το καταστατικό του εγκρίθηκε, όπως προβλέπεται από το άρθρο 7 του Ν. 3029/2002, με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής για τα θέματα αρμοδιότητάς της, τον Αύγουστο του 2004 και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. τεύχος Β' αρ. Φύλλου 1307 στις 26 Αυγούστου 2004.

'Ανοιγμα καταστατικού σε  

Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της 11/6/2009, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, τεύχος Β' αρ. Φύλλου 2764/2-12-2011, απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής  Ασφάλισης που εγκρίνει την τροποποίηση του Καταστατικού του Ταμείου.

'Ανοιγμα ΦΕΚ τροποποίησης σε    

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας        

Κανονισμός Επενδύσεων 

                                                

«Αξιολόγηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου ΕΤΑΟ από την Morningstar» στην καρτέλα Νέα - Ανακοινώσεις

    

 

 

 

 

 

Best view at 1024 X 768 Τελευταία Ενημέρωση: 15 Ιουνίου 2015